SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„GROTTGER”

Rok założenia 1990

REGON: 350514127
NIP: 6750200054
KRS: 0000268020

nr konta ALIOR BANK  nr 87 2490 0005 0000 4530 4915 4430

 

SM Grottger zarządza nieruchomością przy ul. Mazowieckiej

 

 budynkami wielorodzinnym nr 42. 44 i 46