Spó³dzielnia Mieszkaniowa Grottger
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 46 
Tel.: 12 294 54 44
email - smgrottger@gmail.com